B.K.S. Iyengar

Człowiek jest całością, dlatego zdrowie nie jest wyłącznie brakiem chorób, ale polega na odczuwaniu własnej pełni
i osiągnięciu doskonałej harmonii wszystkich elementów naszego bytu.

Metoda B.K.S. Iyengara jest jedyna w swoim rodzaju. Postawy ciała - Asany
i Pranayamy, czyli techniki oddechowe, wykorzystywane są tutaj z ogromną precyzją
i szczegółowością. Każdy z nas, niezależnie od wieku i stanu zdrowia , może je wykonywać dzięki wielu wariantom
i specjalnie zaprojektowanym pomocom.

Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach podaj imię i adres email
Imię: Email:

REGULAMIN I PROGRAM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JOGI

ORGANIZOWANYCH PRZEZ  YOGA - BYDGOSZCZ

w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy, przy ul Jesionowej 3a

 1. Zajęcia jogi prowadzi Robert Spica, który w 1999 roku uzyskał odpowiednie kwalifikacje, poparte certyfikatem „Introductory I” wydanym przez „Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute” w Punie – Indie, które uprawniają do uczenia asan (pozycji jogi) i pranayamy (sztuki oddychania). Obecnie posiada dyplom stopnia „Senior I” zatwierdzony przez Komitet Techniczny Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara.

 1. Biuro i siedziba Yoga-Bydgoszcz znajduje się przy ul. Wierzbowej 2/3, 86-065 w Łochowie.

 1. Zapisy odbywają się telefonicznie pod nr 608-045-059 lub osobiście w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy,
  przy ul. Jesionowej 3a, około 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 1. Terminy zajęć:

- Poziom 1
- wtorek 18.55 – 20.25
- czwartek 17.20 – 18.50

- Poziom 2
- poniedziałek 18.55 –20.25
- środa 18.55 – 20.25

- Poziom 3
- wtorek 17.20 – 18.50
- piątek 17.00 – 18.45

- Poziom 4
- poniedziałek 17.20 – 18.50
- czwartek 18.55 – 20.25

- Poziom 5
- środa 17.00 – 18.50

Powyższy plan obowiązuje od 1 września do końca czerwca danego roku.

Na czas wakacji, tj od 1 lipca do końca sierpnia zmienia się na poniższy:

- Poziom 1 - wtorek 18.55 – 20.25

- czwartek 17.20 – 18.50

- Poziom 2 - wtorek 17.20 – 18.50

- czwartek 18.55 – 20.25

UWAGA!

W trosce o bezpieczny udział w zajęciach jogi wszystkich uczestników informuję o tym, że spóźnianie się na grupy niezależnie od stopnia ich zaawansowania jest niestosowne i niebezpieczne dlatego że:

Po pierwsze: Joga to nie tylko ćwiczenia, również przestrzeganie pewnych ściśle określonych zasad moralnych i etycznych zawartych w yamach i niyamach z których wypływa szacunek dla ludzi np. tych którzy są punktualni, a być może musieli pokonać o wiele więcej trudności żeby dotrzeć na czas.

Po drugie: Wchodzenie po czasie przeszkadza i rozprasza uwagę nauczyciela i tych którzy już ćwiczą.

Po trzecie: Zajęcia są całością i trzeba brać w nich udział od początku do końca. Rozpoczynanie ćwiczeń (asan) w pośpiechu i bez przygotowania wcześniejszymi pozycjami (asanami) jest szkodliwe. Tak samo ma się to do wychodzenia z końca zajęć czyli relaksu (śavasana).

W związku z powyższym z całym szacunkiem i troską o swoich uczniów oświadczam, że nie będę tolerował żadnych spóźnień (również tych usprawiedliwionych). Proszę o uszanowanie moich zasad i nie wchodzenie na salę po czasie (drzwi będą zamknięte na klucz). W imieniu tych którzy będą na Sali i swoim dziękuję.

 1. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy, przy ul Jesionowej 3a.

 1. Udostępniane urządzenia i sprzęt do ćwiczeń to: koce, kostki drewniane, liny, bolstery i drabinki.

 1. Każdy z uczestników biorący udział w innych grupach niż łagodna (początkująca), zobowiązany jest „indywidualnie zaopatrzyć się w sprzęt zabezpieczający tzn. – matę do jogi, - pasek bawełniany z klamrą.

 1. Zasady regulowania opłat za uczestnictwo w zajęciach Yoga- Vegan: Opłaty należy uiścić bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego zajęcia, czyli Roberta Spicy.

- Stali uczestnicy czyli tacy, którzy przynajmniej od 3 miesięcy biorą udział w zajęciach – płacą do 10-tego danego miesiąca. Po tej dacie o braku możliwości dokonania opłat w terminie należy poinformować Roberta Spicę, ale nie później niż do 10-tego danego miesiąca. W przeciwnym razie należy liczyć się z tym, że taka osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w zajęciach!

- Nowi uczestnicy czyli tacy, którzy przyszli po raz pierwszy lub ci, którzy uczestniczą w zajęciach mniej niż 3 miesiące kalendarzowe – płacą po pierwszych zajęciach na których byli, wybierając odpowiednią opcję przedstawioną poniżej:

50,00 zł – pojedyncze wejście

160,00 zł – karnet 4 wejść

200,00 zł – karnet "OPEN" - nieograniczona liczba wejść

Istnieje możliwość zmiany karnetu na niższy, ale o zmianie należy poinformować nie później niż do 10-tego danego miesiąca.

Podwyższyć, można w każdej chwili, dopłacając tylko różnicę między karnetami.

UWAGA! Karnety, 160 zł i 190 zł przypisane są tylko do 1 osoby. Nie można ich odstępować!

UWAGA! Karnet, nigdy nie przechodzi na następny miesiąc, dlatego też proszę o dokładne przeanalizowanie planu zajęć i wybranie odpowiedniej dla siebie opcji.

 1. Zasady kwalifikowania osób do udziału w zajęciach jogi:

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), który mówi o„dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”. W związku z powyższym, jeśli chcesz być dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach, powinieneś dla własnej korzyści i bezpieczeństwa przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Uwaga! Osoby, które wcześniej nie brały udziału w zajęciach o niższym stopniu zaawansowania czyli grupach na Poziomie 1 i 2, muszą się liczyć z tym, że nie zostaną dopuszczone do tych zajęć bez wcześniejszego uzgodnienia z nauczycielem. Okres przebywania na wyżej wymienionych grupach jest bliżej nieokreślony. Uwarunkowane jest to indywidualnymi możliwościami i obecnym stanem zdrowia. Grupy te można zmieniać samodzielnie kierując się powyższym opisem i oceną swojego samopoczucia.

Uwaga! Osoby, które pojawią się na powyższych dwóch grupach nie uzgodniwszy tego z nauczycielem, muszą się liczyć z tym, że nie zostaną dopuszczone do tych zajęć.

 1. Reguły zachowania się uczestników przed, w trakcie i po zajęciach:

 1. Zalecenia.

Uwaga! Za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na Sali Yoga - Vegan nie odpowiada.YOGA - VEGAN - tel. 608-045-059, e-mail: spica@vp.pl - Robert Spica - Bydgoszcz ul. Jesionowa 3a, Zespół Szkół nr 30