REGULAMIN I PROGRAM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JOGI ORGANIZOWANYCH PRZEZ YOGA Robert Spica w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy, przy ul Jesionowej 3a (sala sportowa).Zasady kwalifikowania osób do udziału w zajęciach jogi w trakcie zajęć stacjonarnych oraz online: 


UWAGA : W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), który mówi o„dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”. W związku z powyższym, jeśli chcesz być dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach, powinieneś dla własnej korzyści i bezpieczeństwa przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.


 • Poziom 1 (początkujący) – dostępna dla wszystkich chcących zacząć ćwiczyć jogę według metody B.K.S. Iyengara, dla osób ograniczonych ruchowo (sztywnych); z nadwagą; dla osób dorosłych bez ograniczenia górnej granicy wieku; z lekkimi dolegliwościami fizycznymi (kontuzjami); z problemami zdrowotnymi – posiadającymi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach. Grupy z poziomu pierwszego są dostępne i otwarte dla nowych osób przez cały rok.
 • Poziom 2 (początkujący) – dostępna dla osób, które w większości opanowały technicznie i fizycznie Poziom 1 i nie mają dłuższej przerwy w ćwiczeniu niż 3 miesiące. Nadal mogą to być ludzie z lekkimi dolegliwościami fizycznymi lub zdrowotnymi ale muszą posiadać zaświadczenie (lekarskie lub własnoręcznie podpisane) o braku przeciwwskazań do ćwiczeń jogi.
 • Poziom 3 (średnio-zaawansowany) – dostępna dla osób, które w większości opanowały technicznie i fizycznie Poziom 1 i 2. Przerwa w ćwiczeniu nie powinna być dłuższa niż jeden miesiąc. Jeśli nie było większych problemów z poprzednimi grupami, a stan zdrowia polepszył się to nie powinno być żadnych przeszkód w uczestnictwie nawet tych osób, które mają lekkie dolegliwości. Zanim podejmie się decyzję o przejściu na tę grupę dobrze jest się skonsultować z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Oczywiście nadal trzeba posiadać aktualne zaświadczenie (lekarskie lub własnoręcznie podpisane) o braku przeciwwskazań do ćwiczeń jogi.


Okres przebywania na wyżej wymienionych grupach jest bliżej nieokreślony. Uwarunkowane jest to indywidualnymi możliwościami i obecnym stanem zdrowia. Grupy te można zmieniać samodzielnie kierując się powyższym opisem i oceną swojego samopoczucia.


 • Poziom 4 (średnio-zaawansowany) – dostępna za zgodą nauczyciela po przebytych niższych grupach opisanych powyżej. Osoby biorące udział w tej grupie powinny być sprawne fizycznie, jeśli nadal mają problemy zdrowotne powinny już w znaczący sposób umieć radzić sobie w modyfikowaniu pozycji do aktualnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Ludzie, którzy przychodzą na tą grupę muszą ćwiczyć systematycznie to znaczy nie powinni mieć przerwy w ćwiczeniu. Należy posiadać zaświadczenie (lekarskie lub własnoręcznie podpisane) o braku przeciwwskazań do ćwiczeń jogi.
 • Poziom 5 (zaawansowany) – dostępna za zgodą nauczyciela po przebytych niższych grupach opisanych powyżej. Uczestnicy tej grupy muszą być zdyscyplinowani, sprawni fizycznie z aktualnym zaświadczeniem (lekarskie lub własnoręcznie podpisane) o braku przeciwwskazań do ćwiczeń jogi.


Uczestnictwo w zajęciach na POZOMIE 4 oraz na POZIOMIE 5 musi zostać uzgodnione z nauczycielem. Osoby nie spełniające tego warunku muszą liczyć się z tym, że nie zostaną dopuszczone do zajęć. 


Na zajęciach udostępnione są pomoce do ćwiczeń w postaci kocy, kostek drewnianych, lin, bolsterów oraz drabinek.


Każdy z uczestników biorący udział w grupach innych niż POZIOM 1 oraz POZIOM 2,

zobowiązany jest indywidualnie zaopatrzyć się w sprzęt taki jak : mata do jogi, pasek bawełniany z klamrą.REGUŁY I ZALECENIA W MOJEJ SZKOLE PODCZAS ZAJĘĆ JAK I PO NICH:


 • Nie jedz na dwie do czterech godzin przed zajęciami jeśli jest to posiłek ciężkostrawny.
 • Jeśli masz problemy zdrowotne, menstruację lub jesteś w ciąży każdorazowo zgłoś ten fakt przed rozpoczęciem zajęć nauczycielowi prowadzącemu.
 • Kiedy poczujesz osłabienie w trakcie trwania zajęć, bezzwłocznie zgłoś ten fakt nauczycielowi.
 • Przyjdź minimalnie 10 minut przed zajęciami.
 • Bądź trzeźwy (nie spożywaj w tym dniu alkoholu).
 • Wyłącz telefon komórkowy.
 • Przebierz się w szatni w odpowiedni strój, zdejmij biżuterię.
 • Zanim wejdziesz na salę zdejmij obuwie, ćwiczymy boso (buty, laczki zostaw w szatni lub przed drzwiami sali).
 • Zachowaj ciszę.
 • Rozłóż matę w jednym z dwóch rzędów, tak aby środek pozostał wolny.
 • Przygotuj sobie pomoce do ćwiczeń dwa koce, pasek, klocek dostępne w magazynku (wejście z sali).
 • Obserwuj i słuchaj wskazówek nauczyciela.
 • Utrzymuj na sali porządek w trakcie i po ćwiczeniach.
 • Po zakończeniu zajęć odłóż pomoce na swoje miejsce.
 • Utrzymuj higienę osobistą.
 • Dobry strój do ćwiczeń, to taki, który jest wykonany z naturalnych tkanin i jednocześnie taki, który umożliwia odpowiednią korektę nauczycielowi, to znaczy odkryte rzepki kolan, koszulka najlepiej na ramiączkach włożona w spodenki.


W trosce o bezpieczny udział w zajęciach wszystkich uczestników informuję o tym, że spóźnianie się na grupy niezależnie od stopnia ich zaawansowania jest niestosowne i niebezpieczne dlatego że:


Po pierwsze: Joga to nie tylko ćwiczenia, również przestrzeganie pewnych ściśle określonych zasad moralnych i etycznych zawartych w yamach i niyamach z których wypływa szacunek dla ludzi np. tych którzy są punktualni, a być może musieli pokonać o wiele więcej trudności żeby dotrzeć na czas.


Po drugie: Wchodzenie po czasie przeszkadza i rozprasza uwagę nauczyciela i tych którzy już ćwiczą.


Po trzecie: Zajęcia są całością i trzeba brać w nich udział od początku do końca. Rozpoczynanie ćwiczeń (asan) w pośpiechu i bez przygotowania wcześniejszymi pozycjami (asanami) jest szkodliwe. Tak samo ma się to do wychodzenia z końca zajęć czyli relaksu (śavasana).


W związku z powyższym z całym szacunkiem i troską o swoich uczniów oświadczam, że nie będę tolerował żadnych spóźnień (również tych usprawiedliwionych).

Proszę o uszanowanie moich zasad i nie wchodzenie na salę po czasie (drzwi będą zamknięte na klucz).


W imieniu tych którzy będą na sali i swoim

DziękujęZAPISY I OPŁATY


Zapisać się na zajęcia można telefonicznie 608045059 , osobiście przed zajęciami najlepiej do 15 min przed rozpoczęciem,

poprzez Facebooka : Yoga Robert SpicaRobert SpicaAleksandra Spica bądź pod adresem email:  spica@vp.pl


Nowi uczestnicy czyli tacy, którzy przyszli po raz pierwszy lub ci, którzy uczestniczą w zajęciach mniej niż 3 miesiące kalendarzowe – płacą po pierwszych zajęciach na których byli, wybierając odpowiednią opcję przedstawioną w zakładce  ZAJĘCIA.

Stali uczestnicy czyli tacy, którzy przynajmniej od 3 miesięcy biorą udział w zajęciach – płacą do 10-tego danego miesiąca. O braku możliwości dokonania opłaty w terminie (do 10 -tego) należy zgłosić nie później niż do 10-tego danego miesiąca. 


UWAGA!!! Istnieje możliwość zmiany karnetu na niższy, ale o zmianie należy poinformować nie później niż do 10-tego danego miesiąca. Karnety, 160 zł i 200 zł oraz 240 zł są imiene. Nie można ich odstępować. Karnet nie przechodzi na następny miesiąc, dlatego też proszę o dokładne przeanalizowanie planu zajęć i wybranie odpowiedniej dla siebie opcji. W razie pytań proszę o kontakt. Wszystkie zajęcia ONLINE są nagrywane dlatego jeśli nie możesz wziąć udziału na żywo w zajęciach to otrzymasz do nich aktywny link, który odtworzysz sobie w dowolnym momecie przez 24 godziny. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zajęć online otrzymują dwa liniki do wykorzystania w każdy weekend.


Za rzeczy i przedmioty pozostawione w szatni lub na sali Yoga Robert Spica nie ponosi odpowiedzialnośći.

Prosimy zachować uwagę i porządek.