Regulamin

 

REGULAMIN I PROGRAM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JOGI

ORGANIZOWANYCH PRZEZ YOGA - BYDGOSZCZ

w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy, przy ul Jesionowej 3a


 • Zajęcia jogi prowadzi Robert Spica, który w 1999 roku uzyskał odpowiednie kwalifikacje, poparte certyfikatem „Introductory I” wydanym przez „Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute” w Punie – Indie, które uprawniają do uczenia asan (pozycji jogi) i pranayamy (sztuki oddychania). Obecnie posiada dyplom stopnia „Senior I” zatwierdzony przez Komitet Techniczny Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara.
 • Biuro i siedziba Yoga-Bydgoszcz znajduje się przy ul. Wierzbowej 2/3, 86-065 w Łochowie.
 • Zapisy odbywają się telefonicznie pod nr 608-045-059 lub osobiście w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy, przy ul. Jesionowej 3a, około 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.


UWAGA!

W trosce o bezpieczny udział w zajęciach jogi wszystkich uczestników informuję o tym, że spóźnianie się na grupy niezależnie od stopnia ich zaawansowania jest niestosowne i niebezpieczne dlatego że:

 • Po pierwsze: Joga to nie tylko ćwiczenia, również przestrzeganie pewnych ściśle określonych zasad moralnych i etycznych zawartych w yamach i niyamach z których wypływa szacunek dla ludzi np. tych którzy są punktualni, a być może musieli pokonać o wiele więcej trudności żeby dotrzeć na czas.
 • Po drugie: Wchodzenie po czasie przeszkadza i rozprasza uwagę nauczyciela i tych którzy już ćwiczą.
 • Po trzecie: Zajęcia są całością i trzeba brać w nich udział od początku do końca. Rozpoczynanie ćwiczeń (asan) w pośpiechu i bez przygotowania wcześniejszymi pozycjami (asanami) jest szkodliwe. Tak samo ma się to do wychodzenia z końca zajęć czyli relaksu (śavasana).


W związku z powyższym z całym szacunkiem i troską o swoich uczniów oświadczam, że nie będę tolerował żadnych spóźnień (również tych usprawiedliwionych). Proszę o uszanowanie moich zasad i nie wchodzenie na salę po czasie (drzwi będą zamknięte na klucz). W imieniu tych którzy będą na Sali i swoim dziękuję.


 • Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy, przy ul Jesionowej 3a.
 • Udostępniane urządzenia i sprzęt do ćwiczeń to: koce, kostki drewniane, liny, bolstery i drabinki.
 • Każdy z uczestników biorący udział w innych grupach niż łagodna (początkująca), zobowiązany jest „indywidualnie zaopatrzyć się w sprzęt zabezpieczający tzn. – matę do jogi, - pasek bawełniany z klamrą.
 • Zasady regulowania opłat za uczestnictwo w zajęciach Yoga- Vegan: Opłaty należy uiścić bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego zajęcia, czyli Roberta Spicy.


 • Stali uczestnicy czyli tacy, którzy przynajmniej od 3 miesięcy biorą udział w zajęciach – płacą do 10-tego danego miesiąca. Po tej dacie o braku możliwości dokonania opłat w terminie należy poinformować Roberta Spicę, ale nie później niż do 10-tego danego miesiąca. W przeciwnym razie należy liczyć się z tym, że taka osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w zajęciach!
 • Nowi uczestnicy czyli tacy, którzy przyszli po raz pierwszy lub ci, którzy uczestniczą w zajęciach mniej niż 3 miesiące kalendarzowe – płacą po pierwszych zajęciach na których byli, wybierając odpowiednią opcję przedstawioną poniżej:


50,00 zł – pojedyncze wejście

160,00 zł – karnet 4 wejść

200,00 zł – karnet "OPEN" - nieograniczona liczba wejść


Istnieje możliwość zmiany karnetu na niższy, ale o zmianie należy poinformować nie później niż do 10-tego danego miesiąca.


Podwyższyć, można w każdej chwili, dopłacając tylko różnicę między karnetami.


UWAGA! Karnety, 160 zł i 190 zł przypisane są tylko do 1 osoby. Nie można ich odstępować!

UWAGA! Karnet, nigdy nie przechodzi na następny miesiąc, dlatego też proszę o dokładne przeanalizowanie planu zajęć i wybranie odpowiedniej dla siebie opcji.


Zasady kwalifikowania osób do udziału w zajęciach jogi

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), który mówi o„dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”. W związku z powyższym, jeśli chcesz być dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach, powinieneś dla własnej korzyści i bezpieczeństwa przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.


 • Poziom 1 (początkująca) – dostępna dla wszystkich chcących zacząć ćwiczyć jogę według metody B.K.S. Iyengara, dla osób ograniczonych ruchowo (sztywnych); z nadwagą; dla osób dorosłych bez ograniczenia górnej granicy wieku; z lekkimi dolegliwościami fizycznymi (kontuzjami); z problemami zdrowotnymi – posiadającymi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach. Grupy z poziomu pierwszego są dostępne i otwarte dla nowych osób przez cały rok.
 • Poziom 2 (początkująca) – dostępna dla osób, które w większości opanowały technicznie i fizycznie Poziom 1 i nie mają dłuższej przerwy w ćwiczeniu niż 3 miesiące. Nadal mogą to być ludzie z lekkimi dolegliwościami fizycznymi lub zdrowotnymi ale muszą posiadać zaświadczenie (lekarskie lub własnoręcznie podpisane) o braku przeciwwskazań do ćwiczeń jogi.
 • Poziom 3 (średnio-zaawansowana) – dostępna dla osób, które w większości opanowały technicznie i fizycznie Poziom 1 i 2. Przerwa w ćwiczeniu nie powinna być dłuższa niż jeden miesiąc. Jeśli nie było większych problemów z poprzednimi grupami, a stan zdrowia polepszył się to nie powinno być żadnych przeszkód w uczestnictwie nawet tych osób, które mają lekkie dolegliwości. Zanim podejmie się decyzję o przejściu na tę grupę dobrze jest się skonsultować z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Oczywiście nadal trzeba posiadać aktualne zaświadczenie (lekarskie lub własnoręcznie podpisane) o braku przeciwwskazań do ćwiczeń jogi.


Uwaga!

Osoby, które wcześniej nie brały udziału w zajęciach o niższym stopniu zaawansowania czyli grupach na Poziomie 1 i 2, muszą się liczyć z tym, że nie zostaną dopuszczone do tych zajęć bez wcześniejszego uzgodnienia z nauczycielem. Okres przebywania na wyżej wymienionych grupach jest bliżej nieokreślony. Uwarunkowane jest to indywidualnymi możliwościami i obecnym stanem zdrowia. Grupy te można zmieniać samodzielnie kierując się powyższym opisem i oceną swojego samopoczucia.


 • Poziom 4 (średnio-zaawansowana) – dostępna za zgodą nauczyciela po przebytych niższych grupach opisanych powyżej. Osoby biorące udział w tej grupie powinny być sprawne fizycznie, jeśli nadal mają problemy zdrowotne powinny już w znaczący sposób umieć radzić sobie w modyfikowaniu pozycji do aktualnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Ludzie, którzy przychodzą na tą grupę muszą ćwiczyć systematycznie to znaczy nie powinni mieć przerwy w ćwiczeniu. Należy posiadać zaświadczenie (lekarskie lub własnoręcznie podpisane) o braku przeciwwskazań do ćwiczeń jogi.
 • Poziom 5 (zaawansowana) – dostępna za zgodą nauczyciela po przebytych niższych grupach opisanych powyżej. Uczestnicy tej grupy muszą być zdyscyplinowani, sprawni fizycznie z aktualnym zaświadczeniem (lekarskie lub własnoręcznie podpisane) o braku przeciwwskazań do ćwiczeń jogi.


Uwaga!

Osoby, które pojawią się na powyższych dwóch grupach nie uzgodniwszy tego z nauczycielem, muszą się liczyć z tym, że nie zostaną dopuszczone do tych zajęć.


Reguły zachowania się uczestników przed, w trakcie i po zajęciach

 • Bądź trzeźwy (nie spożywaj w tym dniu alkoholu).
 • Nie jedz na dwie do czterech godzin przed zajęciami jeśli jest to posiłek ciężkostrawny.
 • Przyjdź minimalnie 10 minut przed zajęciami.
 • Przebierz się w szatni w odpowiedni strój, zdejmij biżuterię.
 • Zanim wejdziesz na salę zdejmij obuwie, ćwiczymy boso (buty, laczki zostaw w szatni lub przed drzwiami sali).
 • Wyłącz telefon komórkowy.
 • Zachowaj ciszę.
 • Rozłóż matę w jednym z dwóch rzędów, tak aby środek pozostał wolny.
 • Przygotuj sobie pomoce do ćwiczeń dwa koce, pasek, klocek.
 • Jeśli masz problemy zdrowotne, menstruację lub jesteś w ciąży każdorazowo zgłoś ten fakt przed rozpoczęciem zajęć nauczycielowi prowadzącemu.
 • Obserwuj i słuchaj wskazówek nauczyciela.
 • Kiedy poczujesz osłabienie w trakcie trwania zajęć, bezzwłocznie zgłoś ten fakt nauczycielowi.
 • Utrzymuj na sali porządek w trakcie i po ćwiczeniach.
 • Po zakończeniu zajęć odłóż pomoce na swoje miejsce.


Zalecenia

 • Utrzymuj higienę osobistą.
 • Dobry strój do ćwiczeń, to taki, który jest wykonany z naturalnych tkanin i jednocześnie taki, który umożliwia odpowiednią korektę nauczycielowi, to znaczy odkryte rzepki kolan, koszulka najlepiej na ramiączkach włożona w spodenki.


Uwaga!

Za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na Sali Yoga - Vegan nie odpowiada.