B.K.S. Iyengar

Człowiek jest cało¶ci±, dlatego zdrowie nie jest wył±cznie brakiem chorób, ale polega na odczuwaniu własnej pełni
i osi±gnięciu doskonałej harmonii wszystkich elementów naszego bytu.

Metoda B.K.S. Iyengara jest jedyna w swoim rodzaju. Postawy ciała - Asany
i Pranayamy, czyli techniki oddechowe, wykorzystywane s± tutaj z ogromn± precyzj±
i szczegółowo¶ci±. Każdy z nas, niezależnie od wieku i stanu zdrowia , może je wykonywać dzięki wielu wariantom
i specjalnie zaprojektowanym pomocom.

Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualno¶ciach podaj imię i adres email
Imię: Email:

WARSZTATY

INTENSIVE Z JOGˇ W BYDGOSZCZY
poziom 1,2,3

DATA: 25.01.2020 do 26.01.2020
MIEJSCE: BYDGOSZCZ
ORGANIZATOR: YOGA BYDGOSZCZ
KOSZT:300 zł.
INFORMACJE: tel. 608045059 lub spica@vp.pl

PROGRAM:
SOBOTA
12.00 do 15.00 asany
17.00 do 19.30 asany

NIEDZIELA
09.00 do 12.00 asany

------------------------------
INTENSIVE Z JOGˇ W BYDGOSZCZY


DATA: 22.02.2020 do 23.02.2020
MIEJSCE: BYDGOSZCZ
ORGANIZATOR: YOGA BYDGOSZCZ
KOSZT: 300 zł.
INFORMACJE: tel. 608045059 lub spica@vp.pl

PROGRAM:
SOBOTA
12.00 do 15.00 asany
17.00 do 19.30 asany

NIEDZIELA
09.00 do 12.00 asany

------------------------------
INTENSIVE Z JOGˇ W BYDGOSZCZY
poziom 1,2,3

DATA: 21.03..2020 do 22.03.2020
MIEJSCE: BYDGOSZCZ
ORGANIZATOR: YOGA BYDGOSZCZ
KOSZT: 300 zł.
INFORMACJE: tel. 608045059 lub spica@vp.pl

PROGRAM:
SOBOTA
12.00 do 15.00 asany
17.00 do 19.30 asany

NIEDZIELA
09.00 do 12.00 asany

------------------------------
INTENSIVE Z JOGˇ W BYDGOSZCZY


DATA: 18.04.2020 do 19.04.2020
MIEJSCE: BYDGOSZCZ
ORGANIZATOR: YOGA BYDGOSZCZ
KOSZT: 300 zł.
INFORMACJE: tel. 608045059 lub spica@vp.pl

PROGRAM:
SOBOTA
12.00 do 15.00 asany
17.00 do 19.30 asany

NIEDZIELA
09.00 do 12.00 asany

------------------------------
INTENSIVE Z JOGˇ W BYDGOSZCZY
poziom 1,2,3

DATA: 16.05.2020 do 17.05.2020
MIEJSCE: BYDGOSZCZ
ORGANIZATOR: YOGA BYDGOSZCZ
KOSZT: 300 zł.
INFORMACJE: tel. 608045059 lub spica@vp.pl

PROGRAM:
SOBOTA
12.00 do 15.00 asany
17.00 do 19.30 asany

NIEDZIELA
09.00 do 12.00 asany

------------------------------

CZERWCÓWKA Z JOGˇ W BIAŁYM DOMU W ANTONIOWIE

DATA: 11.06.2020 DO 14.06.2020
MIEJSCE: ANTONIÓW, BIAŁY DOM
ORGANIZATOR: YOGA BYDGOSZCZ
KOSZT: 840 zł.
INFORMACJE: tel. 608045059 lub spica@vp.pl

------------------------------
INTENSIVE Z JOGˇ W BYDGOSZCZY

DATA: 20.06.2020 do 21.06.2020
MIEJSCE: BYDGOSZCZ
ORGANIZATOR: YOGA BYDGOSZCZ
KOSZT: 300zł.
INFORMACJE: tel. 608045059 lub spica@vp.pl

PROGRAM:
SOBOTA
12.00 do 15.00 asany
17.00 do 19.30 asany

NIEDZIELA
09.00 do 12.00 asany

------------------------------

WAKACYJNY WARSZTAT JOGI W BIAŁYM DOMU W ANTONIOWIE

DATA: 27.06.2020 DO 03.07.2020
MIEJSCE: ANTONIÓW, BIAŁY DOM
ORGANIZATOR: YOGA BYDGOSZCZ
KOSZT: 1560 zł.
INFORMACJE: tel. 608045059 lub spica@vp.pl